Main Page Sitemap

Vince in bono malum tlumacz


Ad multos annos - wielu lat (życzenie długiego życia).
Se contentus est juegos dinero real kirby sapiens - mędrzec zadowala się sobą - Seneka.
Homo homini lupus est człowiek człowiekowi wilkiem.
Aeris alieni comes miseria towarzyszką długu jest nędza.Graviora manent - najgorsze dopiero nadejdzie.Omnis conventio ius facit inter partes - każda umowa tworzy prawo między stronami.Homo homini lupus est - człowiek człowiekowi jest wilkiem.In magnis et voluisse sat est - w rzeczach wielkich wystarczy chcieć.Pares cum paribus facillime congregnatur - równi z równymi łączą się najlepiej.Si dis placet - jeśli bogom się podoba.Amor ut lacrima ab oculo oritur, in pectus cadit - miłość jak łza od oka bierze początek, w serce zapada - Publiliusz Syrus.Vino pellite curas - winem odpędździe troski - Horacy.Impostor - człowiek zdobywający tron w wyniku oszustwa.Roma locuta, causa finita - Rzym przemówił, sprawa skończona.Ferro ignique (dosłownie: żelazem i ogniem) ogniem i mieczem.Quos Deus vult perdere, prius dementat - kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.
Amor omnibus idem - miłość dla wszystkich jednaka - Wergiliusz.Duo cum faciunt idem, non est idem - gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.


Sitemap